Компанија

JОФА ТЕКС е компанија која повеќе од 20 години успешно работи на пазарот во регионов и во светот. Со повеќе од 5 милиони метри на залиха од сите видови на материјали во нашиот магацин и брзиот сервис на испорака на материјалите ЈОФА ТЕКС се вбројува во најсериозните и најголемите добавувачи на текстилни материјали во регионот и во светот. Нашата желба за успешно извршување на секој предизвик, поставувањето на нови цели и соочувањето со нови предизвици не става чекор напред пред другите.

Магацин и администрација

Магацинскиот простор на ЈОФА ТЕКС се простира на 3000 метри квадратни под покрив и 9000 метри квадратни отворен простор, кој располага со над 5 милиони метри на сите видови материјали – лотови од наши колекции и регуларни материјали. Просторот е организиран на начин на кој брзо, ефикасно и професионално дозволува да се извршуваат сите работи. Со организацијата на просторот и со спремноста на нашиот персонал се заштедува време во испораката на материајлите.

Саеми

56th Belgrade Furniture Fair

СКОПСКИ САЕМ

МЕБЕЛ 2017 Скопски Саем ОД 21 ДО 26.03.2017

43. Меѓународен саем на мебел, опрема за домаќинства и јавни објекти, репроматеријали и машини за индустрија на мебел.

World of furniture

Софија ОД 19 ДО 23.04.2016

Biffe Sim

Biffe Букурешт, Романија 2016, ОД 14 ДО 18.09.2016